Projektový manažment

Náš tím je pripravený viesť Vaše projekty od prvotnej myšlienky až po záhájenie užívania diela.

Ponúkame naše komplexné know how vrátane koordinácie subdodávateľov, prípravy zmluvných vzťahov či kontroly nákladov.  

VIAC...

Inžinierska činnosť

Inžinierska činnosť je naša primárna aktivita. Poradíme Vám ako ušetriť náklady a čas. 

Zabezpečíme pre Vás územné rozhodnutie, stavebné povolenia, kolaudačné rozhodnutie či iné potrebné úkony, ktoré s Vašou stavbou súvisia.

Dohliadneme na to, aby Vaše projekty boli procesované v povoľovacích konaniach v súlade s platnou legislatívou.

VIAC...

Stavebný dozor

V rámci nami poskytovaných komplexných služieb ponúkame aj stavebný dozor a technický dozor pre investorov.

VIAC...

EIA

Komplexnosť našich služieb dopĺňa odborné vypracovanie zámeru, alebo správy o povinnom hodnotení v zmysle zákona č. 24/2006 Z.z..

VIAC...

... procesy povoľovania stavieb

Dobre zvládnutá príprava, kvalitne a odborne pripravené podklady tvoria základ pre jednotlivé etapy prípravy projekčných a realizačných prác. Z tohoto hľadiska je potrebné disponovať rozsiahlymi skúsenosťami a znalosťami, aby bolo možné byť včas prirpavený na procesy, ktoré sú nevyhnutnou súčasťou každej stavby a flexibilne na ne nadväzovať daľšími etapami. 

Ponúkame Vám možnosť využiť naše služby a presvedčiť sa, že Vám reálne sprehladnia proces inžinierskej činnosti z hľadiska jednotlivých procesov projekcie, realizácie a povoľovacích konaní.

VIAC...