ENGICON

inžINIERSKA ČINNOSŤ pre pozemné a inžinierske stavby

O nás

Náš tím je pripravený viesť Vaše projekty od prvotnej myšlienky až po záhájenie užívania diela - kolaudáciu.

Naše komplexné know how je vrátane koordinácie subdodávateľov, prípravy zmluvných vzťahov či kontroly nákladov.  

VIAC...

Inžinierska činnosť

Inžinierska činnosť je naša primárna aktivita. 

Poradíme Vám ako ušetriť náklady a čas a zabezpečíme pre Vás komplexný povoľovací servis pre nové, alebo existujúce stavby. 

Zabezpečujeme vydanie všetkých potrebných povolení a súhlasov o.i.: územné rozhodnutie, stavebné povolenie, kolaudačné ozhodnutie či iné potrebné úkony, ktoré s Vašou stavbou súvisia.

Dohliadneme na to, aby Vaše projekty boli procesované v povoľovacích konaniach v súlade s platnou legislatívou.

VIAC...

Stavebný dozor

V rámci nami poskytovaných komplexných služieb vykonávame stavebný dozor so zameraním na pozemné a inžinierske stavby a kontrolné činnosti poskytujeme aj v rozsahu technického dozoru pre investorov.

VIAC...

Technický poradca

Portfólio našich služieb sme rozšírili o technické odborné poradenstvo pri predaji a kúpe nehnuteľností. 

VIAC...

... procesy povoľovania stavieb

Dobre zvládnutá príprava, kvalitne a odborne pripravené podklady tvoria základ pre jednotlivé etapy prípravy projekčných a realizačných prác. Z tohoto hľadiska je potrebné disponovať rozsiahlymi skúsenosťami a znalosťami, aby bolo možné byť včas prirpavený na procesy, ktoré sú nevyhnutnou súčasťou každej stavby a flexibilne na ne nadväzovať daľšími etapami. 

Ponúkame Vám možnosť využiť naše služby a presvedčiť sa, že Vám reálne sprehladnia proces inžinierskej činnosti z hľadiska jednotlivých procesov projekcie, realizácie stavby a povoľovacích konaní.

VIAC...