ENGICON  inžinierska činnosť

inžiniering pre pozemné a inžinierske stavby @ project management @ stavebný dozor

ENGICON s.r.o.

Spoločnosť ENGICON s.r.o. bola založená v r. 2009. Už od r. 1998 však vykonávame inžiniersku činnosť pre rôzne investičné zámery so zameraním na pozemné a inžinierske stavby. Naše početné profesionálne skúsenosti nás predurčujú poskytovať klientom komplexnú škálu činností, ktoré tvoria v procesoch prípravy a realizácie stavebných diel primárnu úlohu.


STRATEGICKÝ PARTNER

Inžinierska spoločnosť ENGICON s.r.o. bola založená takmer po 10 ročnom výkone odbornej a profesionálnej praxe a máme za sebou úspešne zrealizovaných niekoľko desiatok projektov. Špecializumeme sa na stredné a väčšie projekty, ktorých náročnosť si vyžaduje individuálny prístup a pridanú hodnotu v podobe nášho know how.

Zabezpečujeme komplexnú škálu činností počnúc vypracovaním investičného zámeru, vypracovaním štúdie realizovateľnosti, due dilligence majetkovo právnym vysporiadaním nehnuteľností, zabezpečením projektovej dokumentcie pre všetky stupne povolení, výber dodávateľa stavby, zabezpečenie územného rozhodnutia, stavebného povolenia, kolaudačného rozhodnutia, odovzdanie diela do užívania, stavebný dozor, technický dozor atď.


HĽADÁME RIEŠENIA

Spolupracujeme s kvalitnými a odbornými partnermi. Disponujeme vysoko kvalifikovanými partnermi a našou snahou je byť pre každý projekt pridanou hodnotou. Sme schopní realizovať efektívny inžiniering a ostatné naše činnosti na celom území Slovenskej Republiky.

Ušetríme náklady, čas a zabezpečíme komplexné služby pre Vaše investičné stavebné zámery.