ENGICON

inžINIERSKA ČINNOSŤ pre pozemné a inžinierske stavby

TECHNICKÉ PORADENSTVO PRI KÚPE A PREDAJI NEHNUTEĽNOSTÍ


Už čoskore pre Vás spustíme nové služby našej spoločnosti zamerané na odborné technické poradenstvo pri kúpe a predaji nehnuteľnosti.
Spoločne sa zameriame na nedostatky, vady či nedorobky súvisiace s technickým zhodnotením nehnuteľnosti pred momentom samotného predaja, alebo kúpy nehnuteľnosti.

Budeme pre Vás zabezpečovať služby ako napr.:

  • preverenie pripojovacích podmienok stavebného pozemku na inžinierske siete
  • preverenie zastavovacích podmienok stavebného pozemku v súvislosti s plánovanou výstavbou
  • kontrola kvality stavebno technického prevedenie zrealizovanej stavby
  • termovízia
  • kontrola rovinnosti, vodorovností, zvislostí stavebných konštrukcii
  • stanovenie rozsahu opaterní na odstránenie vád stavebných konštrukcii
  • kontrola kvality pri preberacom konaní novostavieb
  • kontrola dokumetntácie stavby (osvedčenia, certifikáty, atesty, revízne správy)
  • kontrola rozmerov a plôch

Cenník služieb technického poradenstva Vám radi zašleme na požiadanie.: