ENGICON

inžINIERSKA ČINNOSŤ pre pozemné a inžinierske stavby

KONTAKTNÉ ÚDAJE:

Spoločnosť ENGICON s.r.o. je zapísana v registri okresného súdu Bratislava I vložka č. 57879/B

IČO: 44 720 980
IČ DPH: SK 2022807149

Bankové spojenie: 2928863638/1100

Phone: 00421 903 907 624
Skype: inziniering

Web:   www.engicon.sk
Email: engicon@engicon.sk 

Spoločnosť ENGICON s.r.o. je odborne spôsobilá pre činnosti:

- posudzovanie vplyvov na životné prostredie
- stavebný dozor odbor pozemné stavby
- stavebný dozor odbor inžinierske stavby
- projektovanie stavieb KONŠTRUKCIE POZEMNÝCH STAVIEB
- realitná činnosť

Korešpondenčná adresa /kancelária a sídlo/:

ENGICON s.r.o.
Hraničná 18 
Administratívna budova č.3 /AB3/ 
821 05  Bratislava   

kontaktné osoby:

František Debnár 
tel.: 00421 903 907624   email: frantisek.debnar@engicon.sk

Robert Brna 
tel.: 00421 908 748041  email: robert.brna@opimus.sk

Nina Debnárova 
tel.: 00421 911 742335   email: nina.debnarova@engicon.sk