ENGICON

inžINIERSKA ČINNOSŤ pre pozemné a inžinierske stavby

PROJEKTY POZEMNÝCH A INŽINIERSKYCH STAVIEB

  • rodinné domy
  • bytové domy
  • polyfukčné objekty
  • logistické centrá
  • vedenia VN, VVN
  • rozvodne a tranformovne VN, VVN
  • prevádzky obchodu a služieb
  • inžinierske siete, komunikácie a ostatné líniové stavby
  • outlet
  • obytné zóny

Na požiadane Vám radi zašleme náš menovitý zoznam referencii.