ENGICON  inžinierska činnosť

inžiniering pre pozemné a inžinierske stavby @ project management @ stavebný dozor

Na požiadanie Vám radi zašleme náš menovitý zoznam referenčných stavieb z oblastí:

  • elektroenergetické stavby - vedenia VN, VVN, elektrické stanice, rozvodne a transformovane VN, VVN
  • logistické centrá
  • bytové domy
  • polyfukčné objekty
  • adminitstratívne centra
  • stavby technickej a dopravnej infraštruktúry
  • prevádzky obchodu a služieb
  • outletové centrum
  • obytné zóny